Miljöservice Norr AB har mottagit Nordiskt Tillväxtscertifikat från UC

Följ oss:

17 januari 2024

Miljöservice tillhör den unika minoriteten av företag som visar en stark tillväxt på omsättning, personal och soliditet och har därför mottagit UC Nordiska Tillväxtcertifikat.

Sigillet visar att Miljöservice har utmärkt sig som ett tillväxtföretag.
Certifikatet baseras på föregående års bokslut där tillväxt, lönsamhet, soliditet och antal anställda är några parametrar som mäts och analyseras. Endast 5% av Sveriges företag kvalificerar sig som tillväxtföretag varje år. Gemensamt är att företagen är stabila, framgångsrika och tar nya marknadsandelar.
Kraven för att kvalificera sig till UC Nordiskt Tillväxtcertifikat är högt ställda. Endast en minoritet av Sveriges företag kvalificerar sig årligen. Miljöservice har vuxit med närmare 40 procent per år. Det kommande bokslutet kommer att visa på en fördubbling av omsättningen.

– Vi är väldigt glada över den här utmärkelsen som också är ett kvitto på att vi gör rätt saker.
Våra medarbetare tar ansvar varje dag och ska ha ett stort tack. Tack också till våra kunder som gör detta möjligt.
– Vi hade ett otroligt fint år bakom oss med bland annat uppstart i Boden. Vår målsättning är att fortsätta utveckla vårt arbetssätt och göra det så enkelt som möjligt för våra kunder.

– Trovärdigheten certifikatet tillför är en viktig del i hela idén om vårt arbetssätt som bygger på att säkerställa en trygg skötsel av ärenden och upprätthålla ett ömsesidigt förtroende. Det viktigaste är att vi har bra kännedom och kommunikation med alla våra kunder. På detta sätt kan vi hålla hög kvalité och garantera kundens behov. – Säger Miljöservice Norr Ab’s VD Charlie Wiklund

Vi vill också passa på att berätta att vi idag jobbar med cradle to cradle och Ecolabel-certifierade ämnen. EU Ecolabel är en av världens främsta miljömärkningar och en Typ 1-märkning.

Vilket betyder att den är oberoende, jobbar enligt ett livscykelperspektiv och med en helhetssyn när kriterier tas fram.

Att vara en Typ 1-märkning innebär att miljömärkningen styrs av standarden ISO 14024 och baseras på

  • Ständiga förbättringar, dvs. kraven skärps kontinuerligt.

  • Livscykelperspektiv, dvs. hela produktens miljöpåverkan.

  • Öppenhet i arbetsprocesserna för att ta fram kriterier. Forskarvärlden, Miljöorganisationer och näringsliv får tycka till och delta i utvecklingen av kriterierna.

  • Kraven fastställs av en oberoende tredje part. I EU Ecolabels fall är det The European Union Ecolabelling Board (EUEB).

  • EU Ecolabels kriterier utarbetas oftast av EU:s forskningscenter i Sevilla Joint Research Center på uppdrag av EU-kommissionen. Svenska regeringen deltar i omröstningen av nya kriterier. Miljömärkning Sverige är rådgivande vid omröstning.