Facility Management – Optimera miljön, Effektivisera verksamheten

Följ oss:

13 februari 2024

Idag jobbar vi med flertalet fastighetsägare. Skötsel, hantering och utveckling är tjänster som krävs för att en fastighet eller arbetsplats ska fungera bra och effektivt. Med all rätt ställer våra kunder höga krav på vårt arbete. Vi har väldigt erfaren ledning som planerar och styr projekten så att vi kan hålla absolut högsta möjliga service och kvalité.

Vårt mål med facility management är att kunna erbjuda ett helhetspaket till företag och fastighetsägare och skapa en arbetsmiljö som hjälper kärnverksamheten att bli mer produktiv. Fastigheter, inredning och servicetjänster är vi proffs på. Genom att samordna tillgångar och tjänster optimeras kostnaderna.

Exempel på tjänster vi erbjuder idag,

• Hårda Facility Management-tjänster så som fastighetsservice, fastighetsskötsel av grönytor, tak & snöskottning, vaktmästartjänster, flytthjälp och transporter.

• Mjuka Facility Management-tjänster så som arbetsplatsservice, lokalvård, receptionsarbete och posthantering.

Vi hjälper er med allt som inte ingår i er kärnverksamhet.

Oavsett hur ert behov ser ut så anpassar vi våra tjänster efter era önskemål och förutsättningar.