Utemiljö

Följ oss:

26 mars 2024

Miljöservice erbjuder ett brett utbud av tjänster inom utemiljö,

Grönskötselförvaltning: Vi tar hand om allt från klippning och beskärning av gräs, buskar och träd till gödsling, bevattning och ogräsrensning för att säkerställa att grönområdena är välskötta och attraktiva.

Våra experter planerar och genomför vackra och funktionella utomhusutrymmen. Detta inkluderar plantering av växter.

Gångvägsunderhåll: Vi ansvarar för rengöring och underhåll av gångvägar för att säkerställa säkerhet och tillgänglighet för gångtrafikanter. Detta inkluderar sopning, lövrensning och snöskottning under vintermånaderna.

Avfallshantering: Vi tar hand om avfallshantering på utomhusområden genom att samla in och ta bort skräp och sopor, samt sortera och återvinna material enligt gällande riktlinjer för miljöskydd.

Maskinhantering: Våra erfarna medarbetare hanterar och underhåller olika typer av trädgårdsredskap och maskiner för effektivt och säkert arbete utomhus.

Genom vårt engagemang för kvalitet och hållbarhet strävar vi efter att skapa gröna och trivsamma utemiljöer för våra kunder och samhället som helhet.

Kontakta oss idag om du behöver hjälp med dina grönytor eller miljöhantering.