Utemiljö

Miljöservice erbjuder ett brett utbud av tjänster inom utemiljö, Grönskötselförvaltning: Vi tar hand om allt från klippning och beskärning av gräs, buskar och träd till gödsling, bevattning och ogräsrensning för att säkerställa att grönområdena är välskötta och attraktiva. Våra experter planerar och genomför vackra och funktionella utomhusutrymmen. Detta inkluderar plantering av växter. Gångvägsunderhåll: Vi ansvarar […]

Facility Management – Optimera miljön, Effektivisera verksamheten

Idag jobbar vi med flertalet fastighetsägare. Skötsel, hantering och utveckling är tjänster som krävs för att en fastighet eller arbetsplats ska fungera bra och effektivt. Med all rätt ställer våra kunder höga krav på vårt arbete. Vi har väldigt erfaren ledning som planerar och styr projekten så att vi kan hålla absolut högsta möjliga service […]

Miljöservice Norr AB har mottagit Nordiskt Tillväxtscertifikat från UC

Miljöservice tillhör den unika minoriteten av företag som visar en stark tillväxt på omsättning, personal och soliditet och har därför mottagit UC Nordiska Tillväxtcertifikat. Sigillet visar att Miljöservice har utmärkt sig som ett tillväxtföretag.Certifikatet baseras på föregående års bokslut där tillväxt, lönsamhet, soliditet och antal anställda är några parametrar som mäts och analyseras. Endast 5% […]

Glada nyheter, vi öppnar i Boden!

– Boden har kanske det mest attraktiva företagsklimat i norra Sverige just nu. Det kändes självklart för oss att vår resa fortsätter just där det händer. Det blir som att komma hem, vi har ju våra rötter i Boden. Vi vill vara en del av den gröna omställningen som sker i Norrbotten, fantastiskt roligt med […]